Business event 30 oktober!

De vitaliteit van een bedrijf is een belangrijke graadmeter voor het succes. Onder dit brede begrip vallen verschillende onderwerpen die allen van groot belang zijn en stuk voor stuk aandacht verdienen. Het overkoepelende thema van “New Business” is dan ook de vraag hoe vitaal uw bedrijf is. Hoe wordt omgegaan met groei en flexibiliteit? Is de onderneming wel echt zo veerkrachtig als dat deze lijkt? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord op vrijdag 30 oktober van 13.00-17.00 in Atrium Business Centers in Badhoevedorp.

 

Leave a Reply